GS57 POWER QUALITY ANALYSER - 7611 - HT ITALIA

GS57 POWER QUALITY ANALYSER
Kenmerken
  • 3 fasen TRMS netanalyser & Installatietester
  • 4 spanningsingangen tot 635 AC/DC RMS
  • 3 stroomingangen 0 - 1 V AC RMS
  • Scopefunctie
  • Draaiveldrichtingindicatie
  • Groot geheugen voor dataloggen tot 60 dagen
  • Uitgebreide analyse- en rapportagesoftware
  • Installatietest voor testen 10A aardleiding medische ruimten

Beschrijving

De GSC57 is een een uitgebreide 3-fasen TRMS netanalyser. Dit toestel maakt metingen in kader van NEN 3140 een stuk eenvoudiger. De GSC57 is een recorder, waarmee parameters als frequentie, werkelijk vermogen, blindvermogen, schijnbaarvermogen, arbeidsfactor en zelfs de totale harmonische vervorming kan worden gemeten, geregistreerd en geanalyseerd per fase of over alle drie de fasen.

Voor netkwaliteit is de EN-50160 norm van belang en van toepassing. Hierbij wordt volgens internationale IEC regels gemeten en geanalyseerd. Spanning en vermogen worden beiden vastgelegd en daarbij een veelheid aan andere informatie zoals de waarden U, I, Cos Phi enz. Bij het meten van spanning is het raadzaam ook de stroom te meten waarmee de meter direkt het energieverbruik kan bepalen. Enkele meters zijn ook in staat te functioneren als PFR (Power Fault Recorder). De meter registreert dan spanning, stroom, en monitoren verstoringen en slaan deze gegevens op met een instelbare interval.

De HT typen functioneren als Energie kwaliteit analyzer (PQ analyzer) Energie analyzer en zijn recorder voor Harmonischen, Flickermeter , Transiënt Recorder , Data logger en meten Netkwaliteit volgens EN-50610

De opslagperiode is instelbaar vanaf 5 seconden tot 1 uur waarbij alle pieken, dalen en gemiddelden van alle vrij instelbare waarden in deze periode worden vastgelegd en waardoor een zeer hoge dataopslag mogelijk is en metingen van weken tot maanden achtereen mogelijk zijn.

De meters worden gebruikt in de industrie, en zijn voor medewerkers in de onderhoudssektor, technici, ingenieursburea's en elektrotechnici van onschatbare waarde voor verklaren van storingen in uw spanningsnet/installatie.

EN 50160
EN 61326 EMC Standards
EN 61010-1
EN 61036

GS57 POWER QUALITY ANALYSER