HT76 NETANALYSER - 7611 - HT Italia

HT76 NETANALYSER
Kenmerken
  • 3 fasen TRMS netanalyser
  • 4 spanningsingangen tot 635 AC/DC RMS
  • 3 stroomingangen 0 - 1 V AC RMS
  • Scopefunctie
  • Draaiveldrichtingindicatie
  • Groot geheugen voor dataloggen tot 60 dagen
  • Uitgebreide analyse- en rapportagesoftware

Beschrijving

De HT VEGA76 3 fasen power quality analyser met vele toepassingsmogelijkheden is nu te huur. Dit huurinstrument is geschikt voor het digitaal meten en schrijven van onder andere stroom, spanning, spanningsveranderingen, frequentie, werkelijk-, blind- en schijnbaarvermogen, Cos Phi, harmonischen tot de 49ste en het energieverbruik. Al deze parameters kunnen worden uitgelezen in het grote grafische display, of gedurende langere tijd worden gelogd in het ruime interne geheugen. Na het downloaden van de gelogde data naar een PC, is met behulp van de meegeleverde software vervolgens een uitgebreide analyse mogelijk. De HT stroom analyser is voorzien van een scopefunctie, waarmee golfvormen zichtbaar kunnen worden gemaakt en eventueel kunnen worden opgeslagen. Door toepassing van niet-lineaire belastingen, zoals schakelende voedingen, PC’s, lichtdimmers, frequentieregelaars en dergelijke kunnen harmonischen ontstaan. Aanwezigheid van harmonischen kan o.a. leiden tot het aanspreken van aardlekschakelaars, het vastlopen van motoren, het uitvallen van apparatuur of warmteontwikkeling in de nulleider. De HT net / power of spannings analyser is in staat tot het meten en schrijven van harmonischen vanaf het DC-component tot en met de 49ste, met hun gradaties, pieken en dippen, alsmede de totale harmonische vervorming. Alle bovenstaande meet- en logfuncties maken de HT een ideaal meetinstrument voor het in kaart brengen van de kwaliteit van het lichtnet. Om het instrument aan te sluiten op de elektrische installatie, kan gebruik worden gemaakt van 4 meetsnoeren met krokodillenklemmen voor spanningsmetingen en 3 flexibele stroomtangen, met een bereik tot 3000 A voor stroommetingen. De stroomtangen kunnen direct op het meetinstrument worden aangesloten zonder
tussenkomst van een speciale voeding. De power analyser is een handzaam meetinstrument en zeer eenvoudig te bedienen door een overzichtelijk menugestuurde gebruikersinterface. De stevige behuizing is voorzien van een geïntegreerde beschermholster. Het toestel wordt geleverd met een zeer compleet accesoirepakket in een ruime draagtas.

Onze drie-fase power quality en net analyzers helpen u problemen in stroomverdeelinrichtingen te lokaliseren, te voorspellen, te voorkomen en te verhelpen. Deze eenvoudig te gebruiken handheld-instrumenten zijn voorzien van veel innovatieve mogelijkheden, waardoor u problemen op schrift stelt en daardoor sneller en veiliger kunt vaststellen.

Voor netkwaliteit is de EN-50160 norm van belang en van toepassing. Hierbij wordt volgens internationale IEC regels gemeten en geanalyseerd. Spanning en vermogen worden beiden vastgelegd en daarbij een veelheid aan andere informatie zoals de waarden U, I, Cos Phi enz. Bij het meten van spanning is het raadzaam ook de stroom te meten waarmee de meter direkt het energieverbruik kan bepalen. Enkele meters zijn ook in staat te functioneren als PFR (Power Fault Recorder). De meter registreert dan spanning, stroom, en monitoren verstoringen en slaan deze gegevens op met een instelbare interval.

De HT typen functioneren als Energie kwaliteit analyzer (PQ analyzer) Energie analyzer en zijn recorder voor Harmonischen, Flickermeter , Transiënt Recorder , Data logger en meten Netkwaliteit volgens EN-50610

De opslagperiode is instelbaar vanaf 5 seconden tot 1 uur waarbij alle pieken, dalen en gemiddelden van alle vrij instelbare waarden in deze periode worden vastgelegd en waardoor een zeer hoge dataopslag mogelijk is en metingen van weken tot maanden achtereen mogelijk zijn.

Meten en schrijven per fase of totalen van A,V, Hz,kVA(h), kW(h), kVAR(h), Cos Phi arbeidsfactor en de totale harmonische vervorming (THD)
Meten en schrijven van harmonischen vanaf DC-component t/m de 49ste met gradaties, pieken en dippen van de stroom en spanning
Meten en schrijven van spanningsveranderingen, pieken en dippen, instelbaar tussen 1% en 30% naar boven of beneden t.o.v. de nominale spanning

De meters worden gebruikt in de industrie, en onderhoudssektor door meet technici, ingenieursburea's en elektrotechnici.

Normen oa.:

CE mark
EN 50160
EN 61326 EMC Standards
EN 61010-1
EN 61036


Watt, arbeidsfactor, cos . arbeidsfactor,VA en VAR.
Spannings- en stroomgolfvormen,harmonischen in spanning, stroom en
vermogen. Harmonische, totale harmonische vervorming (THD).Fasehoek van iedere harmonische
De HT Power Quality Analyzer is eenvoudig te bedienen en nu voor korte of langere tijd te huur bij Meetinstrumenten-verhuur.nl of Metesco Nederland.

HT76 NETANALYSER