Ezi-cat 100 - 7617 - Cable Detection

Ezi-cat 100
Kenmerken
 • Eenvoudig in gebruik
 • Complete functiecontrole bij het opstarten
 • Batterij indicator
 • Geen mechanische schakelaars
 • Digitale signaalverwerking
 • Vier instelbare werkstanden
 • 8 en 33 kHz traceerstanden
 • Audio en visuele aanduiding van
 • het ontvangstsignaal
 • Grote bedieningsknoppen
 • Robuust en spatwaterdicht
 • Compact en lichtgewicht
 • Diepte indicatie (EziCat 200)

Beschrijving

EziCAT, Kabel- en leidingzoekapparatuur helpt u bij voorkomen van schade aan kabels en leidingen.
Naar schatting wordt en op jaarbasis 40.000 kabels en leidingen geraakt met een directe schade van 40 miljoen euro (exclusief gevolgschade)! Ook raken ieder jaar vele mensen gewond door het raken van ondergrondse elektriciteitskabels of gasleidingen. Het is daarom noodzakelijk om voor het graven goede en nauwkeurige informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen te verkrijgen om persoonlijke en financiële schade te voorkomen. De EziCAT vermindert dit risico door de gebruiker te waarschuwen als er ondergrondse kabels en/of leidingen liggen.


EziCAT 100
De EziCAT spoort signalen op van actieve stroomkabels, signalen uitgezonden door radiozenders die worden weerkaatst door ondergrondse metalen kabelmantels en buizen en signalen afgegeven door de EziTRACE aan ondergrondse geleiders. Met behulp van interne antennes, die de sterkte en de richting van het ontvangstsignaal bepalen, wordt de locatie en de richting van de ondergrondse kabels en leidingen gewezen.
 

Ezi-cat 100
Downloads
- Algemene Voorwaarden

Informatie aanvragen

Bel: 078 651 11 17