WBGT Meter huren

Vanzelfsprekend staat de veiligheid en het comfort van uw medewerkers op de werkvloer voor op. Daarom is er binnen de ARBO-richtlijnen veel aandacht voor hitte stress metingen. Een hittestress meting wordt uitgevoerd met een WBGT meter, wat staat voor Wet Bulb Globe Temperature. Bij meetinstrumenten-verhuur.nl kunt u een dergelijke WBGT-meter huren, zodat het effect van de (zomerse) temperaturen, luchtsnelheid, luchtvochtigheid en warmtestraling op uw werknemers op betrouwbare wijze wordt verkregen.

Toepassing WBGT Meter

Het meten van de hittestress is onderdeel van het in kaart brengen van de arbeidsbelasting voor werknemers. Door een WBGT Meter te huren bij Meetinstrumenten-verhuur.nl kunt u in verschillende omstandigheden de productiviteit van werknemers waarborgen en gezondheid centraal stellen. De WBGT Meter berekent de WBGT-index voor werknemers, waarmee de verantwoorde arbeidsduurbelasting kan worden bepaald onder specifieke omstandigheden.

Wanneer de meetwaarden door vastgestelde grenzen gaan, dienen werknemers beschermd te worden en aanvullende rustmomenten (pauzes) te krijgen. Bedrijven die WBGT-Meters huren zijn met name actief in de brandbestrijding, bakkerijen, energie centrales en hoogovens.

WBGT-Index

Wanneer u bij Meetinstrumenten-verhuur.nl een WBGT Meter huurt kunt u exact bepalen in welke omstandigheden uw werknemers actief zijn. De Wet Bulb Globe Temperature instrumenten combineren de meetwaarden van de verschillende meetsensoren tot een berekende waarde, die kan worden vergeleken met vooraf vastgestelde referentiewaarden. Meetinstrumenten-verhuur.nl levert software mee. In de software kan de mate van arbeid en het type werk kleding worden ingevoerd. Hieruit volgt een index welke de maximale arbeidsduur voor uw medewerker weergeeft.

Huren bij Meetinstrumenten-verhuur.nl

Is uw bedrijf werkzaam in een veeleisende omgeving waar de temperatuur flink kan oplopen tijdens arbeidstijd? Hou dan de effectiviteit en productiviteit van uw werknemers hoog door tijdig een WBGT of Hittestress meting uit te voeren met een WBGT Meter van Meetinstrumenten-verhuur.nl.

Bel voor persoonlijk advies of meer informatie of stel uw vraag via het contactformulier.

Enig resultaat